Výklad snů

Výklad snů

Volejte na číslo:
906 70 01 02
Můj Kód:
30
Volejte na číslo:
906 70 01 02
Můj Kód:
30

Využijte výklad snů k tomu, abyste zjistily, po čem vnitřně toužíte, co ve Vás je. Výklady snů jsou pro život důležité, po výkladu snu se budete cítit lépe a vyrovnaněji.

Výklad snů provází lidstvo celou jeho historii a svůj význam neztratil ani v dnešní moderní době. Sny jsou prostředkem, jímž komunikuje naše duše s vědomím. Jsou pro nás ukazatelem a rádcem na naší cestě k sebepoznání. Sny nejsou jen odrazem denních událostí a osobních prožitků. Naše podvědomí nám předává v noci mnoho velmi důležitých informací a chce nás prostřednictvím snu upozornit na věci důležité a nám mnohdy nejasné a netušené. Dostáváme touto cestou cenné rady co se týče naší životní cesty, našeho poslání v tomto životě. Ukazují nám, co způsobuje, že se od tohoto poslání vzdalujeme, nerozumíme mu, pomáhají nám pochopit jaké změny na sobě musíme uskutečnit, abychom se vrátili zpět na cestu pravdy,která je v souladu s naší vůli a podstatou. Každou noc se nám zdá několik snů, ale ne vždy si je ráno pamatujeme. To ale neznamená, že se nám sny nezdají. Řeč snů je pro vědomí těžko pochopitelná, neřídí se zákony tzv. logického myšlení. Sny nám vysílají svoje vzkazy pomocí různých symbolů a tím zprostředkovávají komunikaci mezi našim vědomím a podvědomím. Kdo se ale naučí této tajemné řeči symbolů porozumět, může pochopit, co se děje v jeho nitru a lépe poznat sám sebe, i světu kolem nás. Sny hovoří o možnostech člověka, mohou ale být i varováním.

Pokud dospějeme k častým a opakujícím se snům s podobným symbolem, máme téměř jistotu, že naše podvědomí nám vysílá silný signál. Někdy můžete pochopit smysl některého snu až po delší době, kdy si dáte nějakou událost do souvislosti právě s určitým snem. Neděste se ale některých svých snů, jen nás chtějí vyburcovat k pochopení nějakého sdělení. Vnímejte spíše pocity, které máte z toho kterého snu. Ty pozitivní svědčí o vašem šťastném období života, o tom, že jste harmonii sami se sebou. Naopak kdy vaše vědomí není v souladu s vaším podvědomím, objevují se sny vyvolávající ve vás negativní pocity. Značí, že je potřeba změna ve vašem životním postoji, v partnerských vztazích, v oblasti zdraví apod. Jeden z největších odborníků na výklad snů naší doby C.G. Jung říká, že sny jsou královskou cestou do nevědomí. Pokud se chcete po této cestě vydat s námi zavolejte na telefonní číslo 906 70 01 02, po vyzvánní zadejte kód 30 a nechte si udělat výklad snů.