Býk – Taurus

Býk - Taurus

Volejte na číslo:
906 70 01 02
 
Kód:
31
BÝK sluneční znamení
Narození: 21. duben – 20. Květen
Živel: země
Vládce: Venuše
Kov: měď
Přednosti: trpělivost
Slabiny: bouřlivost, tvrdohlavost
Volejte na číslo:
906 70 01 02
 
Kód:
31

Tomuto znamení kraluje planeta Venuše.
Býk je znamení nejvíce zemské. Z Matky Země čerpá svoji sílu a k ní se přimkne, když jeho síly ochabují, aby je znovu načerpal. V tomto smyslu je tedy neporazitelný, neustále se obnovující, tak jako Země. Vlastností tohoto znamení je velká síla a vytrvalost.Dokáže jít za svým cílem neustále, trpělivě a neúnavně. Spojitost se Zemí je u Býka spojená i s mimořádnou touhou po vlastnictví a též s hlubokou smyslností.

Lidé narozeni v tomto znamení jsou pokojní, trpěliví a nenároční. Citově jsou přítulní a věrní, jsou to lidé upřímní a poctivými úmysly. Nemají rádi námahu, někdy za ni považují i přemýšlení. Jsou velmi konzervativní, což se projevuje i tím, jak dbají na formy chování, na oblečení i na styl bydlení. Ke svému štěstí potřebují pocit jistoty, znají hodnotu věcí i majetku a značnou část svého úsilí dávají do jeho získání. Vědí, co znamenají peníze a umí s nimi zacházet prakticky a rozvážně. Citové a rodinné zázemí je další součástí jejich jistot a jak jsou starostlivý vůči svým dětem, jsou pozorní i ke starším rodinným příslušníkům, bez pocitu, že se obětují.

Protože jsou Býci narozeni pod vládou Venuše, mají nesmírně vyvinutý smysl pro umění.