Andělská věštba

Andělská věštba

Volejte na číslo:
906 70 01 02
 
Můj Kód:
31

Volejte na číslo:
906 70 01 02
 
Můj Kód:
31

Andělé jsou božské bytosti prosté ega, to znamená bytosti nesoudící a bezvýhradně milující. Andělé nepatří k žádnému náboženskému systému, i když se dnes mnoho lidí snaží spojovat je s křesťanstvím, judaismem a islámem. Zmíněná náboženství vlastně jejich existenci potvrzují. Andělé neupřednostňují žádnou náboženskou víru, naopak vytvářejí mosty mezi rozličnými náboženstvími. Obrátit se na anděla znamená pozdvihnout se nad náboženské dogma a dotknou se ducha univerza. Zřejmě ne každý ovšem svým andělům naslouchá nebo je s nimi ve spojení, v opačném případě by na světě neexistovala krutost a sebedestrukce. Ať tak či onak, andělé jsou tady pro nás, a to kdykoli, kdy jsme hotovi k hovoru a naslouchání, proto je tu služba andělská věštba.

Chtěli byste zkontaktovat andělské bytosti, aby vám pomohli s vašim nejtěžším problémem? Co kdyby jste se napojili na andělskou sílu (andělskou věštbu), která by vám pomohla zlepšit zdraví, prosperitu a všechny aspekty vašeho života? Andělská věštba nám může pomoci vyléčit se v rovině fyzické, duchovní, emocionální, finanční a intelektuální. Jsou nám nápomocni, ať už se jedná o kariéru, zdravotní problémy, milostný život, rodinu, domov a cokoli dalšího, co je pro klid naší mysli nepostradatelné. Andělé milují magickou práci s lidmi. Vyberte si proto andělskou věštbu k zodpovězení vašich otázek. Andělé svoji magii obvykle provádějí tak jemně, že možná budete mít nutkání říkat všem těm dobrým věcem, které se kolem vás začnou dít, pouhé „náhody„. Brzy ale zjistíte, že s anděly po boku náhody neexistují. Andělé prostě stojí při nás, stačí jim ke štěstí, když nám mohou pomoci dosáhnout blaženosti, nehledě na obtížnost. Vesmír ovšem stoji na „principu svobodné vůle“, proto mohou zasáhnout teprve tehdy, až je o jejich pomoc požádáme. Andělé vám mohou pomoci uzdravit váš myšlenkový systém, abyste si nepřipouštěli strach a přistupovali k situacím s láskou. Vaši andělé nepodléhají omezením času a prostoru, nemusíte si tudíž dělat starosti, že je obtěžujete nebo přetěžujete. Andělé jsou zajedno s Bohem – jsou prodlouženou boží rukou. Stejně jako vy.

Volejte naši službu Andělská věštba na telefonním čísle 906 70 01 02 a po vyzvání zadejte můj kód 31.