Střelec – Sagittarius

Střelec – Sagittarius

Volejte na číslo:
906 70 01 02
 
Kód:
30
STŘELEC sluneční znamení
Narození: 23. listopad – 21. prosinec
Živel: oheň
Vládce: Jupiter
Kov: cín
Přednosti: síla přesvědčit, nadšenost
Slabiny: chlubivost
Volejte na číslo:
906 70 01 02
 
Kód:
30

Tětivu jeho luku napíná planeta Jupiter.
Střelec je spíše globálně orientovaný, přičemž svět okolo sebe rád posuzuje z té pozitivnější stránky. Maličkosti a detaily ponechává raději druhým, on se spokojí s celostním pohledem na věc, aby neztrácel všeobecný přehled. Rád nad něčím hloubá a filozofuje a rád též vyjadřuje svůj názor na různá životní témata. Střelec je v podstatě idealistický, upřímný, nadšený, velkomyslný, optimistický, se smyslem pro humor a vtip, na straně druhé může být povýšenecký, přehánějící, impulzivní, neopatrný, arogantní, s nedostatkem taktu a diplomacie. Jeho pompézní vystupování mu nedovolí se nijak omezovat, proto v jeho životním stylu často chybí dostatek mírnosti a sebezapření. Tito lidé nesnášejí pocit jakéhokoli omezování. Jsou schopni hodně pracovat, ale nesmí mít dojem, že to je nevyhnutelná povinnost a že je nad nimi dozor.

Střelci jsou lidé okamžitých reakcí, kteří často jednají z okamžitého popudu, aniž by stihli domyslet následky svého chování. Dovedou být v okamžiku popuzeni a vybuchnout, ale stejně rychle na to zapomenou a ani v nejmenším netuší, že někomu ublížili. Oni to přece tak zle nemysleli!

Střelec je vždy více méně filosofem a objevitelem v duchovním i hmotném smyslu, vychovatelem a misionářem. Má bystrý rozum, vyvinutou intuici a někdy i jasnovidecké schopnosti, které mu pomáhají dobře odhadnout situaci nebo člověka. Projeví-li se nižší stránka působení ohně a Jupitera, stanou se z nich lidé mluvících jen o svých úspěších. Další negativní vlastností je jeho vlastní netrpělivost a občasné návaly vzteku. Střelci rádi užívají života plnými doušky a mají-li radost z práce a dostatek posluchačů pro jejich teorie, jsou naprosto spokojení.