Numerologie

Numerologie

Volejte na číslo:
906 70 01 02
 
Můj Kód:
30

Volejte na číslo:
906 70 01 02
 
Můj Kód:
30

Numerologie je prapůvodní učení o významu čísel dat narození s cílem dospět k lepšímu pochopení života a osobnosti daného člověka.

Numerologii využívaly všechny dávné starověké kultury. Byli to staří Řekové, Číňani, Egypťané, ale záznamy o numerologii rovněž najdeme u Májů, Peršanů a Babyloňanů.

Podle řeckého filizofa, astrologa a matematika Pythagora může být cokoli vyjádřeno číselnou hodnotou. Jeho učení vycházelo z tajné Egyptské číselné magie. Pythagoras používal čísla a jejich výklad nejen ve spojitosti s materiální úrovní, ale také s duchovními a vesmírnými souvislostmi.

Numerologie poukazuje na skutečnost, že každý tvor přišel na svět s rozdílnými vlastnostmi, kvalitami a s různými životními úkoly. Proto by si rodiče měli více všímat data narození svého dítěte. Zdaleka ne všechny vlastnosti jsou dědičné. Naopak většina charakterových vlastností vyplývá z data narození. Na základě tohoto poznání můžeme daleko více využít nadání a schopnosti našich dětí i nás samotných.

Mezi nejdůležitější aspekty numerologie patří:

  • den narození, který obsahuje informace o charakteru člověka, slabostech, kterým je třeba se vyvarovat a o jeho životní cestě. Díky numerologii dojdeme k většímu poznání, porozumění a vědění.
  • životní ( osudové ) číslo patří mezi nejdůležitější čísla vedle data narození. Získáme ho součet celého data narození a redukujeme na čísla 1- 9, přičemž čísla 11 a 22 se neredukují.
  • numerologická mřížka je obrazné znázornění energie našeho data narození, která nám pomůže lépe pochopit sama sebe
  • osobní roční vibrace jsou specifické pro jednotlivé roky. Tato vibrační čísla nám sdělují , co nás očekává v příštím roce. Účinky každé vibrace trvají po dobu dvanácti měsíců, od jedněch narozenin ke druhým. Tyto vibrace probíhají v devítiletých cyklech
  • trojúhelníky devítiletých vibračních cyklů umožňují člověku přehlédnout všechny cykly naráz a lépe porozumět vlastnímu životu

Numerologie je věda velmi složitá a rozsáhlá. Opravdu kvalitní numerologický rozbor nám může poskytnout jen zkušený a vnímavý numerolog s velkou intuicí. Výklad numerologie poskytovaný on-line nás seznamuje jen s některými základními pojmy. Tyto webové stránky jen nastiňují to, co je možné se z čísel dovědět a motivují k tomu, abychom si nechali shotovit klasický numerologický výklad z dat našeho narození od renomovaného odborníka.

Pokud chcete využít naší služby „Numerologie“ online zavolejte na telefonní číslo 906 70 01 02, po vyzvánní zadejte kód 30.