Věštírna a věštění budoucnosti

Věštírna a věštění budoucnosti

Volejte na číslo:
906 70 01 02
Můj Kód:
30
Volejte na číslo:
906 70 01 02
Můj Kód:
30

Obecně řečeno je věštírna – věštění budoucnosti místo pro ty, kdo si nevědí rady. Věštkyně nám pomůže nahlédnout do našich osudů, upozorní nás na závažné okamžiky života, doporučí, co v dané situaci udělat nebo naopak čemu se vyvarovat, zkrátka tohle je to pravé věštění budoucnosti. Věštkyně znají různé způsoby jak nahlédnout do nitra každého z nás a dokáží věštit budoucnost velice přesně. Některé používají křišťálové koule, kyvadla, někdo věští z kávové usedliny, oříšku, z ruky i z očí, z lidské aury nebo podle data narození. Způsobů věštění je velmi mnoho, nesmíme opomenout jasnozřivost a jasnovidectví.

Nejznámější věštírnou všech dob je delfská věštírna. Byla součástí posvátného okrsku Apollónova nad městem Delfy ve Fokitě. Byla to nejslavnější věštírna a posvátné místo starého Řecka, nad vchodem byl prý nápis „ Gnothi seauton“ ( poznej sám seba ) a „ Méden agán „ ( ničehož příliš ). Věštbu prováděly kněžky Apollónova chrámu – Pýthie. Žádný státník se neodvážil konat závažná rozhodnutí bez rady z Delf.

Snad nejznámějším jasnovidcem pozdější doby byl Nostradamus. Narodil se začátkem 16. stolení na jihu Francie. Měl mnoho zájmů, mimo jiné se zajímal o magii. V patnácti letech byl již zkušeným astrologem, začal studovat lékařskou vědu a zabývat se filozofickými otázkami. Na to, že má věštecké nadání ho přivedlo několik náhodných předpovědí.

Princip věštění budoucnosti

Věštění budoucnosti je založeno na jednoduchém principu – nic není náhoda, náhody neexistují. Chcete-li poodhalit roušku tajemství svého budoucího života, obraťte se na naši veštkyni. Ta vám pomůže otevřít oči, nechá vás nahlédnout do svého osudu a pomůže vám najít správný směr. Věštění budoucnosti.